Om Världscupen

Gällande världscupen inom skidökning så finns den inom alla olika grenar inom skidåkningen. Här handlar det om alpin skidåkning där Sverige varit mycket framstående inom åren men många världsstjärnor som Ingmar Stenmark och Pernilla Wiberg för att bara nämna några. Det gäller också inom längdåkning där de svenska stjärnorna rosat marknaden på ett ännu högre plan med Gunde Svan och Charlotte Kalla. Det finns naturligtvis även andra grenar inom skidsporten som också har världscuper. Här handlar det då om skidorientering och skidskytte, och även här har det kommit upp svenska stjärnor där Björn Ferry och Magdalena Forsberg varit de mest framstående i modern tid.

Världscupen i skidåkning är något som alla de som satsar på skidåkning vill vara med i, men det är långt ifrån alla so640px-Giant_Slalom_Racerm lyckas ta sig den långa vägen dit. Här handlar det om mycket träning och att det även måste finnas den talang som krävs för att du som professionell atlet ska nå dina mål. En del når dock dessa mål och då har de slutligen nått den topp som alla tävlande satsar på att nå. När de kommit så långt handlar det inte längre om att enbart träna, utan här handlar det helt enkelt om att ha det bästa teamet i världen också.

När du som skidåkare har nått så högt att du deltar i världscupen, kommer du att länge ha haft stöd av ett team. Detta team ser alltid till att grunda för alla de förutsättningar som gör att du kommer att vara en av de bästa. Det handlar om allt från utrustning och träning till det bästa åket för dagen. Här krävs det mycket planering och det kan också många gånger gälla en stor flexibilitet som gör att de i sista stund kan ändra på planer så att just du får de bästa förutsättningarna i spåren eller i backen.

Comments are closed.